top of page

Energi terapi

Allt är energi, där allt levande har en viss vibration och intensitet. Det betyder att varje del av kroppen är unik, där varje cell har sin egna specifika vibration.

Alla funktioner i kroppen finns representerade på cellnivå och förutsättningen för att det ska fungera är att det finns en konstant och tydlig kommunikation mellan cellerna. Kroppen är holografiskt organiserad så att alla delar kan kommunicera med varandra samtidigt.  Därför utstrålar varje cell, organ och system i kroppen ut olika vibrationer. Dessa vibrationer är kroppens språk.

All kommunikation sker genom dessa vibrationer, energi terapi hjälper hästen att lösa upp blockeringar och ökar energi flödet vilket underlättar och påskyndar kroppens läkning.

Energi terapi är en analys och behandling av hela hästen, både fysiskt och psykiskt. 

Optimering

Hjälper hästen att maximera sin förmåga och ökar välbefinnandet. Obalanser hos ekipaget korrigeras och justeras, små förändringar kan ge oanade resultat.

Rehabilitering 

Påskyndar hästens läkning samt återhämtning, förkortar konvalescenser. Hästen ges möjlighet att komma till rätta med problem genom att läkning sker på flera plan. Både symptomen och kärnan till obalansen behandlas vilket ger ett hållbart resultat.

Förebyggande 

Undvik framtida problem och stärk din häst. En häst i balans klarar påfrestningar i större utsträckning. Behandlingen stärker det friska och gör det som är bra bättre.

 

bottom of page