top of page

In Balance Sweden

På In Balance Sweden jobbar jag för att ge ekipage, oberoende av mål och ambition, chansen att utvecklats på en djupare nivå. Jag är övertygad om att man genom energibalansering i samband med vägledning och coachning kan nå en ny grad av utveckling.

 

Jag erbjuder följande:  

           Energibalansering: Detta är en metod som ger en bild över hur individen fungerar i                             helhet. Under behandlingen släpper blockeringar vilket skapar jämt flöde och hjälper hästen att             använda hela sin fulla kapacitet. Utifrån resultaten av balanseringen ges rekommendationer för             hur hästens förmåga kan utvecklas och förbättras på ett sätt som gynnar hela ekipaget.

 

          Akupunktur: En gammal terapimetod som genom specifika punkter har olika verkan på olika                  delar och funktioner i kroppen.   

 

          Coachning: En lösningsfokuserad samtalsteknik som utgår från klientens egna resurser.

          Genom professionell coachning tar du dig från nuläget till målet, metoden innefattar frågor,                  stöd, speglingar och utmaningar. Genom att bygga vidare på det som fungerar och stärka upp            det som inte fungerar skapar du resultat som är hållbara.   

 

In Balance Sweden är ett företag för dig som vill utvecklas och nå nya möjligheter. Jag hoppas att ni finner det ni söker här på IB Sweden.

bottom of page