In Balance Sweden

På In Balance Sweden jobbar vi för att ge ekipage, oberoende av mål och ambition, chansen att utvecklats på en djupare nivå. Vi är övertygade om att man genom energibalansering i samband med vägledning och coachning kan nå en ny grad av utveckling.

  

Vi erbjuder energibalansering som skapar en bild över hur individen fungerar i helhet. Under behandlingen släpper blockeringar,då skapas ett jämt flöde som hjälper hästen att använda hela sin fulla kapacitet. Utifrån resultaten av balanseringen ges rekommendationer för hur hästens förmåga kan utvecklas och förbättras på ett sätt som gynnar hela ekipaget.  

 

Vi erbjuder coachning som är en lösningsfokuserad samtalsteknik och utgår från klientens egna resurser.

Genom professionell coachning tar du dig från nuläget till målet, metoden innefattar frågor, stöd, speglingar och utmaningar. Genom att bygga vidare på det som fungerar och stärka upp det som inte fungerar skapar du resultat som är hållbara.   

 

In Balance Sweden är ett företag för dig som vill utvecklas och nå nya möjligheter. Vi hoppas att ni finner det ni söker hos oss.