top of page

In Balance Sweden

 På In Balance Sweden jobbar jag för att ge ekipage, oberoende av mål och ambition att utvecklats   på en djupare nivå. 

 De metoder som jag arbetar med ger en bild över hur individen fungerar i                             helhet. Under behandlingen släpper blockeringar vilket skapar jämt flöde och hjälper hästen att             använda hela sin fulla kapacitet. Utifrån resultaten av ges rekommendationer för hur hästens förmåga kan utvecklas och förbättras på ett sätt som gynnar hela ekipaget.

 

     

In Balance Sweden är ett företag för dig som vill utvecklas och nå nya möjligheter. Jag hoppas att ni finner det ni söker här på IB Sweden.

bottom of page