top of page

Coachning

Åt vilket håll har du ställt din inre kompass? Har teamet samma målbild?

Ibland behöver vi stanna upp i livet för att fundera över vad vi vill och vart vi är på väg.

Coachning handlar om att frigöra inre resurser, att vidga perspektiv och finna vägar som resulterar i önskat läge.

Som coach utmanar jag dig eller teamet att kliva utanför komfortzonen jag erbjuder verktyg för utveckling och förändring, stöttar, pushar och hjälper till så kompassen håller kursen mot de uppsatta målen.

Ryttarcoachning

Under ryttarcoachning coachas du till att kunna leda dig själv, att förstå och styra dina tankar och känslor, bli medveten om ditt beteende och ta ansvar för dina handlingar. Detta kommer ge dig styrkan du behöver för att nå dina mål. 

För att nå framgång krävs även tydliga mål och en definierad målbild. Du får hjälp att sätta mål och skapa en medvetenhet i hur tankar och känslor påverkar ridningen och därmed resultatet. Individanpassade verktyg för just dig och din häst.

   

Teamcoachning

Teamcoachning är en bra metod till att öka motivationen, engagemanget, skapa delaktighet och att kommunicera på nya sätt. Här är teamet i fokus och här finns alla de resurser som behövs för att utvecklas till ett kraftfullt team. Vi sätter gemensamma mål och hittar gemensamma vägar dit, när teamet strävar åt samma håll är förutsättningarna fantastiskt bra för att nå resultat och uppsatta mål - vilket i sig skapar arbetsglädje.

Ledarcoachning

Tydligt ledarskap, klar kommunikation, arbetsglädje!

Som arbetsledare ställs man inför olika frågeställningar, att ge sig tid att få bolla tankar och funderingar med en utomstående part, utan egen agenda kan hjälpa dig att göra förnuftiga val, fatta kloka beslut och nå dina mål. 

Att bli coachad regelbundet ger dig tid för reflektion, nya insikter och kraft att ta i tu med det som både främjar dig och företaget.

bottom of page